Ilmu adalah Pengetahuan tetapi Pengetahuan belum tentu menjadi ilmu

Monday, 16 May 2016

10 RESEP MENGGAPAI CINTA ALLAH

No comments

Sudariku,,  ketika cinta yang seutuhnya selalu dihatimu, tetapi terkadang diantara kita tidak menyadari adanya cinta itu,cinta yang tulus penuh kasih dan sayang, Dia yang masih mencintai kita tanpa henti,. cinta itu adalah Cinta ALLAH kepada hamba-Nya. Mereka yang mampu merasakan cinta-Nya akan bahagia dan ingin selalu dekat dengan-Nya. 

Untukmu saudariku.. mari bersama-sama  merasakan cinta Allah dalam diri-diri kita.. berikut 10 resep menggapai cinta Allah :

1. Membaca Al-Qur'an dengan tadabur dan memahaminya dengan baik.

2. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah sesudah menunaikan ibadah wajib.

3. Selalu zikrullah (mengingat dan berzikir kepada Allah) dalam segala kondisi dengan hati,lisan, dan perbuatan.

4. Mengutamakan kehendak Allah di saat berbenturan dengan kehendak hawa nafsu.

5. Menanamkan dalam hati nama-nama dan sifat-sifat Allah dan memahami maknanya.

6. Memperhatikan kebaikan, karunia dan berbagai nikmat Allah kepada kita yang lahir dan batin.

7. Menundukkan hati dan diri secara total ke haribaan Allah serta merasa hina di hadapan-Nya.

8. Menyendiri untuk beribadah kepada Allah , bermunajat dan membaca firman-Nya serta khusyuk sepenuh hati dengan adab seorang hamba di sepertiga malam terakhir kemudian ditutup dengan istigfar.

9. Bergaul dan berkumpul bersama orang-orang yang cinta Allah dan jujur dalam cintanya, mengambil hikmah dan ilmu dari mereka.

10. Menjauhkan semua sebab yang dapat memisahkan hati dengan Allah.

(Disarikan dari kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah)

Saudariku.. semoga kita bisa menjadi hamba yang selalu merasakan cinta Allah, dan semoga kita mennjadi hamba Allah yang selalu dicintai-Nya.. Marilah kita berbenah diri, memperbaiki diri agar menjadi hamba yang selalu ingin dan ingin dicintai-Nya.

Wallahu'alam...
 
Sumber :

Buku "MATA AIR INSPIRASI" Ketika Beningnya Hati Membimbing Manusia ke Jalan Ilahi. Oleh Abdullah Hadrami. hlmn 40.

No comments :

Post a Comment